Nye E6 i Stjørdal åpnes 1. oktober

Samferdselsminister Marit Arnstad foretar den offisielle åpningen av en tryggere og mer effektiv E6 fra Værnes til Kvithammar.

Dette er en markering av at fire års utbygging av E6 nå er ferdig. Siste etappe er strekningen fra Havnekrysset til Kvithammar, og den åpner for trafikk når snora er klippet.

Det er investert nær en milliard kroner på Stjørdal. For noen år siden var det mange trafikkulykker og køproblemer på Stjørdal.

- Nå har vi bygd en mye sikrere E6 med langt bedre trafikkapasitet, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i prosjekt E6 Trondheim Stjørdal til vegvesen.no.

- Vi har bidratt til god byutvikling på Stjørdal med Tangtunnelen som binder sammen byen og sjøen, og det er fullført et ringvegsystem rundt sentrum gjennom Ringveg Nord, sier han.

Dette er bygd 2009-2013:
5 km ny firefelts E6 med midtdeler
Betongtunneler, bruer og tre kryss på E6
Ny port til Stjørdal med ny jernbanebru over E14
1,7 km Ringveg Nord med gang- og sykkelveg
Flyttet strandsone for sjeldne fugler

Les mer om prosjektet her