Nybyggingen ned

Det ble registrert igangsatt 18,9 prosent mindre bruksareal til boliger og andre bygg i 1. kvartal i år sammenliknet med 1. kvartal i fjor.

I mars var nedgangen 23,2 prosent, sett i forhold til samme måned i 2008, viser nye tall fra SSB.

Det ble registrert 5 427 påbegynte nye boliger i 1. kvartal 2009. Det er 1 067 færre boliger enn i 1. kvartal i fjor og 2 841 færre enn i 1. kvartal 2007, da den oppadgående trenden snudde.

I mars 2008 ble det registrert 32 prosent mindre igangsatt bruksareal til næringsbygg sammenliknet med mars i fjor. Hittil i 2009 er nedgangen for næringsbygg 19,4 prosent sammenliknet med 1. kvartal i 2008. Påbegynt bruksareal til fritidseiendommer og boliggarasjer med videre var 20,9 prosent mindre i 1. kvartal i år enn i samme periode i fjor.

Se mer statistikk hos SSB