Nybygg åpnet for Bergen ungdomssenter

Senteret er det første i Norden som tilbyr en helt ny behandlingsform for ungdom med alvorlige atferdsvansker.

Statsbygg er byggherre for Bergen ungdomssenter ved Nedre Natland i Bergen. Framdriften i byggeprosjektet har vært høyt prioritert, og tirsdag 15. november klokka 11.00, kun ett år etter at planleggingen startet, åpner likestillings- og forbrukerminister Karita Bekkemellem det nye botilbudet. Det er eiendomsforvalter Kjartan Nesset fra Statsbygg Vest som stiller bygningen til disposisjon for Barne- og familiedepartementet ved statsråd Karita Bekkemellem. Departementet stiller bygningen til disposisjon for Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ved direktør Ann-Marit Sæbønes. Skreddersydd bygg - Det nye senteret, som er det første i rekken av fem i Norge, er spesielt tilrettelagt både som bolig og arbeidsplass, sier Kjartan Nesset i Statsbygg. - Åtte ungdommer skal bo ved institusjonen samtidig, og det er viktig at de skal føle seg hjemme her. Vi har hatt et nært og godt samarbeid med Bufetat. De har bidratt aktivt i planleggingen av nybygget og fått et senter som er skreddersydd institusjonens behov og ønsker, sier Nesset, som selv er godt fornøyd med resultatet. Senteret har et totalareal på 840 kvadratmeter og er bygget over to plan. Fasadematerialet er i tre og tegl. Boligen inneholder møterom, kontorer og en besøksleilighet for familier. Ungdommene får hvert sitt enerom med dusj og toalett.