Nyåpnet barnehage stengt av helsevernetaten

I romjula ønsket splitter nye Rå barnehage 240 familier velkommen til et anleggsområde. Torsdag stengte helsevernetaten i Bergen kommune barnehagen fordi den ikke var ferdig.

Vi kom på ferdigbefaring til en barnehage som ganske enkelt ikke er ferdig, sier avdelingsleder Sonja Skotheim ved helsevernetaten i Bergen kommune til bt.no. Etaten var onsdag på befaring i barnehagen og sa at de kom til å stenge hvis ikke feil og mangler ble rettet opp. Lekte blant sager Utelekeplassen bærer preg av å være et anleggsområde. Det pågikk gravearbeid med gravemaskin og bygningsarbeid tett innpå lekende barn. Delvis monterte lekeapparater var sperret bare med tau. Rundt på bakken lå det kniver, sager og andre farlige gjenstander, og stillas sto usikret, forteller avdelingsleder Skotheim. Torsdag morgen gjorde hun alvor av truslene og stengte det som var en av landets største barnehager. Stengingsvedtaket er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole. Populært kalt barnas arbeidsmiljølov. Fare for ulykker Helsevernetaten var heller ikke fornøyd med atkomsten. Innkjørselen var felles med Rå ungdomsskole, parkeringsplassen var for liten, og dessuten dårlig merket og belyst. Vi satt en stund og observerte forholdene på parkeringsplassen. Etter vår mening er det stor fare for ulykker både for barnehagebarn og barn som skal på skolen, sier Skotheim. Barnehagens styrerassistent, Kenneth Heggøy, forteller til bt.no at ledelsen har brukt ettermiddagen på å informere ansatte og berørte familier. Overfor oss viser de stor forståelse. Vår holdning nå er at vi skal sette alle kluter til for å få alt opp og gå så snart som mulig, sier Heggøy.