Ny Yrkesbygg-sjef for Skanska i Oslo

Joar Nedregård (55) er ansatt som ny distriktssjef i DK Yrkesbygg i Bygg Oslo. Nedregård kommer fra stillingen som prosjektsjef i samme DK, og etterfølger Tor Arne Midtskogen som har gått over i ny stilling i FO Anlegg.

Joar Nedregaard

Joar Nedregård er utdannet sivilingeniør fra NTH og har vært ansatt i Skanska siden 1998. Han har vært prosjekteringsleder, prosjektleder og prosjektsjef i DK Yrkesbygg Oslo, og har dermed lang erfaring med gjennomføring av totalentrepriseprosjekter. Han kjenner også godt til markedet i Oslo, både på byggherresiden og på underentreprenør- og leverandørsiden.

- Med Joar har vi lykkes i å besette en svært viktig rolle med kapasitet fra eget hus. Joar kjenner virksomheten svært godt og kan videreføre det gode arbeidet og stabiliteten som DK Yrkesbygg historisk sett har vist. Han blir også et godt tilskudd til ledergruppen i Bygg Oslo, med inngående kunnskap om kjernevirksomheten, sterke verdier og kundefokus, sier Marius Tunstad, regiondirektør i Bygg Oslo.

- Utfordringen fremover blir å opprettholde volumet, og forhåpentligvis øke marginene i et utfordrende og sterkt konkurransepreget marked. Vi har engasjerte og dyktige medarbeidere i DK Yrkesbygg, og har derfor de aller beste forutsetningene for å få dette til. Jeg gleder meg til å fortsette det gode arbeidet som er lagt til grunn i distriktet, sier Nedregård.

Bygg Oslo består for øvrig av DK Bolig, DK Byggfornyelse og DK Drammen.