Ny versjon av Gemini Terreng

Powel Gemini AS, Bergen lanserer en ny versjon av Gemini Terreng som er solgt i 222 eksemplarer til kommuner, konsulenter og entreprenører. Mange skoler benytter produktet i undervisningen.

Hovedformålet med Gemini Terreng er at det skal rasjonalisere arbeidsprosessen fra planlegging, via prosjektering til dokumentasjon av utført arbeid ved forskjellige former for inngrep i naturen. Gemini Terreng arbeider med en 3D-modell av terrengdata og med 3D objekter for elementer i kartet. Standard kartdata importeres som grunnlag for terrengmodellen. Videre kan konstruerte objekter fra andre konstruksjonsverktøy også importeres, basert på den internasjonale standarden IFC (Industry Foundation Classes - et intelligent objektbasert utvekslingsformat for elektronisk tegnings- overføring for byggebransjen).