Eirik Wærner, styreleder i Forum for miljøkartlegging og –sanering.

Ny veileder for bestillere av miljøkartleggingsoppdrag: - Kommunene er ikke så rutinerte på dette

Forum for miljøkartlegging og -sanering har nå utarbeidet en veileder som anbefaler hvordan miljøkartleggingsoppdrag lyses ut. – Vi ser at kommunene stort sett utarbeider forespørsler hvor det er rimeligste pris som gjelder, uten at det stilles kvalifikasjonskrav til utførelsen, sier Eirik Wærner, styreleder i Forum for miljøkartlegging og –sanering.

Mens den forrige versjonen av veilederen for bestillere av miljøkartleggingsoppdrag var et tre siders notat, er det nå utarbeidet en veileder på 21 sider.

– Forumet har laget en veileder for hvordan vi anbefaler at miljøkartleggingsoppdrag lyses ut. Ofte er det kun fokus på pris, noe som ikke nødvendigvis gir det beste resultatet for kunden og som kan være utfordrende for tilbyderne hvis det er vanskelig å konkurrere uten å gå på akkord med kvalitet, uttaler Wærner.

Han mener veilederen kan hjelpe byggherrer og andre bestillere med å få bedre kartlegging som gir lavere kostnader i prosjektgjennomføringen og mer miljøriktig avfallsbehandling. Det er også til hjelp i forhold til hvilken informasjon som er viktig for kartleggerne når de skal gi pris.

Rimligste pris gjelder – det kan bli dyrt

– Hvorfor er det behov for en mer omfattende veileder?

– Vi opplever spesielt at mange kommuner utarbeider forespørsler hvor det stort sett er rimeligste pris som gjelder. Det stilles ofte ikke kvalifikasjonskrav til utførelse i det hele tatt. Det kan i verste fall føre til at en ikke kompetent miljøkartlegger lager en ufullstendig rapport, og så kommer det en ikke kompetent entreprenør og river og følger det som er sagt. Dermed kan miljøfarlig avfall havne på feil sted. Eller så risikerer de at det kommer en kompetent entreprenør som kommer med masse tillegg fordi han finner miljøfarlig avfall som ikke står i rapporten, sier Wærner.

Han mener dette er oppdrag som er spesielt krevende for kommunene å forholde seg til fordi det er prosjekter som kun dukker opp en gang iblant.

– Kommunene er ikke så rutinerte på dette, derfor vet de ikke helt hvordan de skal stille andre kriterier enn pris, sier Wærner.

Rettferdig konkurranse

Han opplyser at forumet i veilederen først og fremst har tenkt på kommunene, men at kravene gjelder for alle.

– Vi har også beskrevet tilleggstjenester som naturlig favner det rådgivende miljøet. Da kan de samlede kostnadene reduseres for bestilleren vet at flere tjenester kan bestilles samtidig. Det viktigste er at vi foreslår et system hvor miljøkartlegging kan lyses ut slik at det blir en rettferdig konkurranse, sier Wærner.

–  Hvordan tar veilederen for seg ombruk og sirkulær økonomi?

– Ombruk er en del av veilederen. En byggherre skal gjennomføre miljøkartlegging både når et bygg skal rehabiliteres eller byggematerialer skal ombrukes. Da må man vite om det er miljøfarlige stoffer i byggematerialene. Dette er beskrevet i veilederen, opplyser Wærner.

Han fastslår at bestillere som følger veilederen vil få ut en riktig miljøkartleggingsforespørsel ut i markedet.

– Da får også bestilleren en god mulighet til å vurdere tilbudene og velge den riktige miljøkartleggeren for oppdraget, sier han.

Veilederen kan lastes ned gratis fra forumets internettside.