Ny vannkraftproduksjon

I 2004 ga NVE og OED til sammen nye vannkraftkonsesjoner som vil gi en årlig produksjon på ca. 600 GWh. Per september 2005 er det gitt vannkraftkonsesjoner med en årsproduksjon på ca. 500 GWh.

Det er for tiden en økende pågang av søknader for utbygging av små vannkraftanlegg. NVE har om lag 60 søknader om små kraftverk til behandling, med en samlet produksjon på nesten 780 GWh per år. I tillegg ligger om lag 40 søknader til kvalitetssikring (forberedelse til søknadsbehandling) i NVE, med en samlet produksjon på om lag 450 GWh per år. I tillegg har NVE til behandling flere søknader på nye mellomstore vannkraftanlegg og utvidelser av eksisterende anlegg. NVE har per 02.10.05 under behandling konsesjonssøknader for vannkraftprosjekter med en samlet årsproduksjon på ca. 1,4 TWh. Olje- og energidepartementet har per 02.10.05, 9 konsesjonssøknader for vannkraftprosjekter til behandling. Disse kan gi en samlet årsproduksjon på ca. 300 GWh. 1 TWh tilsvarer 1 milliard kWh. Til sammenlikning bruker en husholdning på 4 personer i gjennomsnitt omkring 20 000 kWh i året. 1 TWh tilsvarer omtrent ett års elforbruk i en by med om lag 50 000 innbyggere. 1 kWh, kilowattime = 103 Wh = 1 000 Wh 1 MWh, megawattime = 103 kWh = 1 000 kWh 1 GWh, gigawattime = 106 kWh = 1 million kWh 1 TWh, terawattime = 109 kWh = 1 milliard kWh