Boken Trehus er tilpasset norsk klima og passivhusnivå. Foto: SINTEF Byggforsk

Ny trehusbok tilpasset passivhusnivå

SINTEF Byggforsk lanserer nå en ny utgave av boken Trehus, tilpasset bygging av passivhus.

Det skriver SINTEF Byggforsk i en pressemelding torsdag.

Den nye utgaven av Trehus er den tiende i rekken av håndbøker fra SINTEF Byggforsk som gir anbefalinger og retningslinjer for norsk trehusbygging i hele sin bredde. Løsningene i boken tilfredsstiller TEK, og det er tatt høyde for varslede endringer i regelverket, heter det i pressemeldingen.

– Alle som arbeider med trehus og er opptatt av å levere bygg av høy kvalitet, bør ha denne boken for å sikre utførelser i tråd med anbefalte løsninger, uttaler seniorrådgiver Knut Ivar Edvardsen, som er en av forfatterne av boken.

Passivhus, prefabrikkering og dokumentasjon

Innholdet er, ifølge pressemeldingen, nyskrevet, lagt opp til passivhusnivå, og oppdatert med nye resultater fra forskning, utvikling og praksis. Klimaendringer skal være gjennomgående ivaretatt. I takt med produktutviklingen og moderne byggemetoder legger boken større vekt på prefabrikkering, har skarpere fokus på dokumentasjon av byggevarer, og omtaler bruk av massivtre.

Alle figurer er nytegnet, noe som, ifølge SINTEF, gir raskere og bedre oversikt over komponenter, oppbygning og detaljer. Figurene kan brukes som retningslinjer for prosjektering, materialvalg, utførelse, kontroll og dokumentasjon av løsninger, heter det i meldingen.

Referanseverk og lærebok

Boken Trehus skal være et referanseverk for alle som er involvert i trehusbygging med god kvalitet i norsk klima og natur, skriver SINTEF.

Boken er unik ved at den favner både konstruksjonsteknikk og det teoretiske grunnlaget for hvordan trehus bør bygges i Norge. Derved kan den, ifølge SINTEF, tjene som lærebok for studenter på både videregående skoler, høgskoler og universiteter.

Samtidig er Trehus, ifølge pressemeldingen, en praktisk rettet håndbok for utførende på byggeplass, byggmestere, entreprenører, rådgivere og arkitekter. Boken kan også være nyttig for byggherrer og selvbyggere.

Hovedforfattere og redaktører er to av SINTEF Byggforsks nestorer innen trehusteknologi gjennom flere tiår, Knut Ivar Edvardsen og Trond Ø. Ramstad.