Ny Trehus-versjon ute

SINTEF Byggforsks bok om trehusbyggeri, «Trehus» har kommet ut for salg i ny utgave.

Det skriver SINFEF Byggforsk i en pressemelding onsdag.

Trehus er, ifølge SINTEF, den eneste boka i Norge som gir en samlet framstilling av konstruksjonsteknikken og det teoretiske grunnlaget for trehus.

Boka kan, ifølge pressemeldingen, både brukes som håndbok og oppslagsverk for byggmestere, entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter og som referanseverk for selvbyggere og byggherrer som ønsker å følge sin egen byggesak

Innholdet i den nye utgaven er lagt opp til passivhusnivå, og oppdatert med nye resultater fra forskning, utvikling og praksis. Klimaendringer er gjennomgående ivaretatt. I takt med produktutviklingen og moderne byggemetoder legger boka, ifølge meldeingen, større vekt på prefabrikkering, har skarpere fokus på dokumentasjon av byggevarer, og omtaler bruk av massivtre.

Alle figurer er nytegnet, noe som skal gi raskere og bedre oversikt over komponenter, oppbygning og detaljer. Figurene kan brukes som retningslinjer for prosjektering, materialvalg, utførelse, kontroll og dokumentasjon av løsninger.