Ny trafikksental for Nord-Norge i Vardø

Den nye trafikksentralen for Nord-Norge ble mandag åpnet av statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeri- og kystdepartementet i Vardø .

- Den nye trafikksentralen vil overvåke og veilede skipstrafikken langs kysten av Nord-Norge og vil være et betydelig bidrag til styrket sjøsikkerhet i nordområdene, sier Ulriksen. Trafikksentralen får også en nøkkelrolle i sjøsikkerhetssamarbeidet med Russland. Fiskeri- og kystdepartementet har de siste årene fremmet en rekke tiltak for å øke sjøsikkerheten i nordområdene og for å møte utfordringene som følger av den økte oljerelaterte trafikken i nord. - Vardø trafikksentral er viktig element i arbeidet med å utvikle et helhetlig system for overvåkningen av skipstrafikken i nord, sier Ulriksen. Ved hjelp av bla. landbaserte AIS-mottakere (Automatisk Identifikasjonssystem for skip) vil trafikklederne kunne overvåke og veilede fartøyer ut til ca. 30 nautiske mil fra land. Trafikksentralen vil dermed kunne overvåke at større tankere og godsfartøy overholder reglene for de nye seilingsledene utenfor territorialfarvannet som gjøres gjeldende i juli 2007. Ved at skipstrafikken nå flyttes lenger ut fra kysten og overvåkes fra den nye trafikksentralen gir dette betydelig bedre tid og mulighet til å treffe nødvendige tiltak dersom et fartøy skulle komme i vanskeligheter. Vardø VTS er også tiltenkt en nøkkelrolle i et utvidet samarbeid med Russland på området sjøsikkerhet og oljevernberedskap. Norge og Russland har inngått en avtale om etableringen av et felles norsk-russisk meldings- og informasjonssystem Barents VTMIS. Trafikksentralene i Vardø og Murmansk skal fungere som viktige informasjonsknutepunkt for skipstrafikk i nord.