Ny tjeneste fra NoIS

Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) lanserer en helt ny tjeneste som skal effektivisere anbudsprosessen mellom aktørene i bygg og anlegg.

- I første omgang vil dette gjelde entreprenørene som skal sende ut prisforespørsler til sine underentreprenører. Tjenesten som tilbys er en webtjeneste hvor underentreprenørene får tilgang til anbudsdokumenter, og mulighet til å legge inn sine anbudspriser og samt sende prisene tilbake via webtjenesten. Entreprenøren administrerer hele prosessen fra sitt kalkylesystem og gjør evaluering og kontrahering derfra, sier Torstein Fjelldal, leder for avdeling Entreprenørdrift i NoIS

Tjenesten er på mange måter et webhotell i anbudsfasen med utvidet funksjonalitet i forhold å kommunisere anbudsposter, revisjoner og priser mellom aktørene.

- ISY Anbudsweb er med andre ord en internettbasert tjeneste som formidler prisforespørsler og pristilbud mellom aktørene i anbuds/tilbudsprosessen. Gevinstene ved å benytte denne tjenesten er mange både i forhold til tidsbesparelser og ikke minst kvalitetssikring. Entreprenøren unngår feilinntastinger av tall og kan få kontrahert prisene i kalkylen med bare ett tastetrykk, sier Fjelldal.

Store datamengder i form av tegninger og dokumenter kan gjøres tilgjengelig uten å måtte sende dette via en tradisjonell mailklient.

- Vi har vært bevisste på at dette skal gi gevinst både for entreprenøren som sender ut prisforespørsler og de som mottar og skal benytte tjenesten for å gi pristilbud, forteller Fjelldal.

All eksport og import av prisforespørsel og pristilbud skjer via norsk standard NS 3459, og på denne måten åpner vi for at alle kan benytte denne tjenesten under forutsetning av at systemene håndterer NS 3459-formatet.

- Prøvedriften er nå ferdig og vi er i gang med å rulle ut siste versjon som blant annet har med seg funksjonalitet for å oppdatere prisforespørslene når det skjer endinger av anbudsgrunnlaget i forhold til beskrivelse og tegninger.

- Vi kan ikke skjønne annet enn at dette må være svært så attraktiv tjeneste for entreprenørene, når vi vet at en stor del av anbudsprosessen går med til å innhente priser på varer og tjenester, og evaluere dette. Her får bransjen en komplett løsning som gjennomfører hele prosessen digitalt. Tjenesten er gratis for brukere av ISY-Anbudsweb, og finansieres av bedriftene som distribuerer prisforespørslene. Det er selvsagt en forutsetning for prising at dette skal være lønnsomt for våre kunder, avslutter Fjelldal.