Ny tid med Moe Gustavsen

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen får mye av æren for det gode samarbeidsklimaet som nå råder mellom anleggsnæringen og Statens vegvesen. (Se videoer)

Med vegdirektøren i spissen inviterte Statens vegvesen til bransjemøte onsdag.

En rekke sentrale entreprenører og rådgiverfirmaer samt flere bransjeorganisasjoner var til stede under møte som blant annet satte tiltakspakken, nye kontraktsformer og kostnadsøkningen innen drift og vedlikehold på agendaen.

Under møtet passet flere av de inviterte på å få roset Terje Moe Gustavsen for det arbeidet han har gjort for å bedre samarbeidsklima mellom anleggsnæringen og Statens vegvesen. Direktør Audun Lågøyr i BNL mener det er en ny tid med Moe Gustavsen i sjefsstolen og han trekker frem vegdirektørens inkluderende lederstil som en viktig suksessfaktor for den konstruktive dialogen toppledelsen i Vegvesenet nå har med anleggsnæringen.

- Noe av det som er viktig og riktig med det Terje Moe Gustavsen er at han inviterer til dialog for å analysere hvorfor situasjonen er som den er, sier Lågøyr

Terje Moe Gustavsen sier til Byggeindustrien at han er glad for at de nå er i en god dialog med næringen og vektlegger at det er sånn det bør være. Vegdirektøren setter naturligvis også pris på de positive tilbakemeldingene han nå får.

- Det er inspirerende med ros, men jeg må si de er enkelt å jobbe når man har å gjøre med så konstruktive samarbeidspartnere, sier Moe Gustavsen.

Vegdirektøren var meget godt fornøyd med innholdet i dagens møte og ikke minst satte han pris på det store oppmøtet. Opp mot 45 toppledere var til stede for blant annet å høre siste utvikling rundt tiltakspakken.

Her er de bransjeorganisasjonene, entreprenørene og rådgiverfirmaene som var representert: Asfaltentreprenørenes Forening (AEF), AF Gruppen, Betonmast, Bilfinger Berger, Byggenæringens Landsforening (BNL), Cowi, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Hæhre Entreprenør, Kolo Veidekke, Kruse Smith Entreprenør, Leonhard Nilsen & Sønner, Maskinentreprenørenes Forbund, Mesta, Mika, Multiconsult, NCC Roads, Norconsult, Norges Lastebileier Forbund, Oslo Vei, Peab, PTL, Rambøll Norge, Reinertsen, Repstad, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Skanska Norge, Skanska Asfalt, Sweco, Veidekke, Vianova Plan og Trafikk, Aaas-Jacobsen.

Mer om bransjemøtet kommer i Byggeindustrien nummer 8.