Ny styreleder i Kultur- og Idrettsbygg KF - Mæland fratrer

Martin Mæland fratrer som styreleder i det kommunale foretaket Kultur- og idrettsbygg.

Nestleder i styret, Marit Ektvedt Kjær, går inn som leder inntil permanent styreleder blir valgt.

Styret består nå av Marit Ektvedt Kjær (leder), Arne Scott, Hilde Nordskogen og Signe Horn.