Ny støtteordning for kraftkrevende industri

I revidert budsjett for 2009 forslår Regjeringen å bevilge 40 millioner kroner til en ny støtteordning for kraftkrevende industri.

- Regjeringen er svært opptatt av at det skal være gode vilkår for kraftkrevende industri. I statsbudsjettet for 2009 varslet vi at det skal legges til rette for etablering av et innkjøpskonsortium for kjøp av kraft. Nå følger vi opp og bevilger 40 millioner kroner til en ny støtteordning, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Ordningen som skal administreres av Innovasjon Norge vil tilsvare skattefordelene som gis til bedrifter som deltar i innkjøpskonsortiet i Frankrike. Støtten skal være innenfor EØS-regelverket.

Støtten skal gå til bedrifter innen treforedling, kjemiske produkter og metaller som har et årlig kraftforbruk på minimum 10 GWh. Dette inkluderer blant annet alle virksomheter som i dag har myndighetsbestemte kraftavtaler. Forutsetningen er at det etableres et konsortium av minimum to bedrifter som har inngått en langsiktig kraftavtale på minimum 5 GWh per år. Støtten skal ikke overstige 50 prosent av hver bedrifts andel av konsortiets kraftkostnader.

- Fagbevegelsen og industrien har foreslått at Innovasjon Norge eller andre aktører skal kunne gi lån eller garantier for kraftkjøp til innkjøpskonsortier på markedsmessige vilkår. Dette ønsker vi å få til og regjeringen vil gå i dialog med industrien for å vurdere mulige finansieringstiltak innenfor EØS-avtalens rammer. Målet er å bidra til å fremme langsiktige kraftavtaler i industrien, sier Brustad.