Ny storkontrakt for HENT i Sverige

 HENT har av StorStockholms Lokaltrafik (SL) fått i oppdrag å bygge en ny bussdepot i Solna, på Postens gamle område. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise og kontraktssummen er 387 millioner svenske kroner.  

I takt med at Stockholm vokser må kollektivtrafikkens kapasitet økes. Det betyr blant annet at antallet busser må øke for å kunne imøtekomme de reisendes behov, som igjen medfører at kapasiteten på eksisterende bussdepoter må økes.

Prosjektet omfatter ca 39 000 m2 bygningsareal, hvorav parkeringshus utgjør 34 000 m2, samt 15 000 m2 utearealer. Prosjekteringen forventes å begynne i august og i henhold til fremdriftsplan skal bygningsarbeidene være ferdig i desember 2020.