Ny stor konkurs i Trondheim

190 ansatte mister jobben når styret i Trondheims-selskapet Totaltek Tekniske nå begjærer selskapet konkurs.

– Istad-konsernet har hatt tap i dette selskapet de to siste årene. Vi har i flere runder forsøkt å finne løsninger. Tidligere i år gjorde vi et siste forsøk på en snuoperasjon. Dette har dessverre ikke gitt ønskede resultater, og vi ser nå konkursbegjæring som eneste utvei, sier konsernsjef Ivar Kosberg i morselskapet Istad AS i en pressemelding.

Ifølge Adresseavisen har selskapet hatt store tap i forbindelse med konkursen i Teknobygg Entreprenør. I 2011 ble underskuddet før skatt på 67,3 millioner kroner, mens det også i fjor ble røde tall – 37,3 millioner kroner. Selskapet omsatte for 313 millioner kroner i fjor.

Eierne medeler at beslutningen om å begjære selskapet konkurs har vært tung, men samtidig et nødvendig grep for Istad-konsernet.

- De økonomiske resultatene i Istad-konsernet har ikke vært tilfredsstillende de siste par årene. Derfor er det helt nødvendig for oss å ta tøffe beslutninger som sikrer en sunn økonomisk utvikling i konsernet. Forventningen til investeringene våre i Trondheim har ikke innfridd. Derfor tar vi nå dette grepet, selv om det er en tung beslutning med tanke på alle våre medarbeidere i Totaltek Tekniske AS, sier Kosberg.

Før sommeren inngikk Istad og Totaltek en avtale om et strategisk samarbeid, hvor Totaltek kom inn på eiersiden i Istad Tekniske Trøndelag AS. De drev virksomhet innenfor tekniske fag (rør, elektro, ventilasjon og automasjon), og skiftet i forbindelse med samarbeidsavtalen navn til Totaltek Tekniske AS. Istad Tekniske Trøndelag ble startet i 2011 etter at Union Setsaas AS, Elektroeksperten AS og Elnan Økovent ble slått sammen.