Ny standard, nytt kurs

Nito og Tekna inviterer kurs om den nye standarden NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt.

Kurset går over to dager og tar for seg de sentrale problemstillingene innen byggekontrakter og entrepriserett. Hovedvekten er lagt på de reglene som styrer kontraktsforholdet mellom byggherre og entreprenør, og særlig med sikte på den nye NS 8405. I tillegg blir det forelest om anskaffelsesforeskriften som berører alle offentlige oppdragsgivere, enten de er statlige, kommunlae eller fylkeskommunale. Kunnskap om denne foreskriften er en forutsetning for entreprenøren i å kunne organisere og delta i slike anskaffelser.