Ny SFT-sjef vil stille tydelige krav

SFT skal være en tydelig og krevende myndighetsutøver i miljøpolitikken, sier den nye direktøren i Statens forurensningstilsyn, Ellen Hambro (42). Hun avviser at SFT er en ufarlig sandpåstrøer.

Vi skal oppfattes som den offentlige etaten som har mest kunnskap om miljø. Vi vil bli lyttet til, og ønsker at våre synspunkter påvirker utviklingen i retning av en forbedret miljøtilstand, sier Hambro. Juristen overtok som direktør i SFT fra nyttår etter Håvard Holm, som trapper ned og blir seniorrådgiver samme sted. Ufarlig? Holm avsluttet sin topplederkarriere med en kraftsalve i Aftenposten, hvor han advarte mot at SFT har «minimuskler» i møtet med oljebransjen. Mens SFTs petroleumsseksjon har 12 medarbeidere, har oljebransjen hundrevis av høyt kvalifiserte folk som har ett mål: å finne mest mulig olje og gass. «Vi kan bli en ufarlig sandpåstrøer i stedet for å være premissgiver. Det holder ikke å ville, hvis vi ikke har folk og kunnskap nok», uttalte Holm. Makt Hambro mener likevel at SFT nyter stor respekt for sin høye kompetanse. Vi skal fortsatt være en dyktig fagetat. Vi skal være en god formidler av informasjon om miljøutfordringene, delta i debatten og være en tydelig og krevende utøver på feltene hvor vi har myndighet, sier Hambro. Hvor mye makt har du som SFT-sjef? SFT er tillagt mye ansvar fra Miljøverndepartementet. Vi forvalter forurensningsloven, klimakvoteloven og produktkontrolloven. På mange av disse områdene har vi avgjørende myndighet, sier Hambro, som peker på den globale oppvarmingen som den viktigste miljøutfordringen i verden i dag. Konkurrerer Hun erkjenner imidlertid at SFT som offentlig organ har en utfordring når det gjelder å rekruttere fagfolk, ofte i konkurranse med oljeselskaper som kan betale flere hundre tusen kroner mer. Vi må ha kompetanse som matcher den som finnes i industrien for å være en dyktig kravstiller. Men det er gudskjelov ikke slik at folk kun er opptatt av å tjene masse penger. Mange velger å jobbe i offentlig sektor fordi det er spennende å jobbe med viktige samfunnsspørsmål, sier Hambro. Venter kjeft Oslo-kvinnen kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet, der hun har vært siden 2004. Før det arbeidet hun i 13 år i Miljøverndepartementet. Hambro er første kvinne som SFT-direktør, og er forberedt på å få kjeft. Det er en del av SFTs ansvarsområde å gjøre upopulære ting. Enten synes industrien vi går for langt, eller så mener miljøorganisasjonene vi burde gått lengre. Jeg hadde vært rimelig naiv om jeg ikke ventet at kritikken vil hagle innimellom, sier hun.