Ny serie diamantskiver fra Norton

Norton lanserer en ny serie diamantskiver under navnet Vulcan. Det nye sortimentet dekker de vanligste bruksområdene.

Vulcan-skivene, som i henhold til produsenten oppgis å ha et meget bra pris/ytelses-forhold, er beregnet på de mest vanlige bruksområdene saging og kapping av betong, armert betong, fliser & heller, diverse byggematerialer, asfalt mm. Skivene kan brukes såvel tørt som vått. I sortimentet inngår bl.a. en serie skiver med segmentert bane for bruk i vinkelslipemaskiner (Vulcan Universal) med et bredt bruksområde for kapping av diverse byggematerialer. Videre inngår Vulcan Jet som har hel bølget bane og som gir et finere snitt. For kapping av fliser og heller finnes Vulcan Ceram som har hel slett bane. Denne skiven finnes for både vinkelslipemaskiner og flissager.

I sortimentet inngår også to lasersveisede skiver: Vulcan Laser for betong og armert betong for vinkelslipemaskiner og Vulcan Combo for asfalt og betong for bruk i blokksteinsager ogh bensindrevne håndholdte kappemaskiner.

- Det nye sortimentet diamantskiver, som kommer å finnes tilgjengelig innen bygg-, jern- og maskinfaghandelen, har et meget bra pris/ ytelsesforhold og oppfyller brukerens krav på hurtig og enkel kapping av ulike byggematerialer til en lav pris, sier Jonas Falk, salgsansvarlig i Saint-Gobain Abrasives AB.