Illustrasjonsfoto.

Ny seier til BMO mot Statens vegvesen

Etter en lengre runde i rettssystemet har Agder lagmannsrett gitt BMO Entreprenør fullt medhold i en strid med Statens vegvesen.


I mars klagde hovedeier i Kongsberg-bedriften BMO Entreprenør på at Statens vegvesen forkastet selskapets klart laveste tilbud på brovedlikehold og heller valgte å skrive kontrakt med Ypsilon Contractors som skulle ha to millioner kroner mer.

Et kinkig element i saken var at Vegvesenets saksbehandler i åtte år og så sent som i 2012 var ansatt i nettopp Ypsilon.

Vegvesenets begrunnelser for å forkaste BMOs anbud var

at kompetansebevis innen betongrehabilitering ikke var vedlagt anbudet.

Reagerte kraftig

BMO-eier Vidar Pettersen reagerte kraftig på avgjørelsen og begjærte midlertidig forføyning mot vegvesenet for brudd på reglene om offentlige anskaffelser samt inhabilitet. I Agder tingrett fikk selskapet medhold som i praksis forbød kontraktsinngåelse.

I juni i år ble det avholdt muntlige forhandlinger samme sted med samme dommer. Også denne gangen ble resultatet det samme. Denne avgjørelsen valgte imidlertid Statens vegvesen å anke inn for lagmannsrett.

«Urimelig formalisme»

Nå foreligger altså en ny klar kjennelse med full seier til BMO.

I lagmannsrettens enstemmige kjennelse går det i følge Dagens Næringsliv frem at den mener dokumentasjonskravet i anbudspapirene fra Statens vegvesen var uklart utformet, og at et var «overaskende urimelig formalisme» at vegvesenet ikke ba om tilleggsdokumentasjon som ville ha gjort det klart at BMO Entreprenør hadde det forespurte kompetansebeviset.

I følge avisen har tre omganger i retten så langt kostet staten nær en halv million kroner i advokatomkostninger til motparten pluss utgifter til egen advokat.

Vurderer dom

– Kjennelsen kan selvfølgelig ankes til Høyesterett selv om jeg ikke helt kan se hva den eventuelt skal begrunnes med som kan gi et annet resultat enn i tingrett og lagmannsrett, kommenterer BMOs advokat Siri Falch-Olsen hos Wiersholm til DN.

Hos regjeringsadvokaten tar de saken til etterretning og setter seg nå ned og leser dommen grundig før de gir noen ytterligere kommentar.