<p>Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA, under HMS-konferansen 2016. Foto: Svanhild Blakstad</p>Kari Sandberg i EBA, Eirik Gjelsvik i Backe og Trond Bølviken i Veidekke under HMS-konferansen 2016. Foto: Svanhild BlakstadEBAs HMS-konferanse 2016. Foto: Svanhild BlakstadPaneldebatt om skaderapporten fra Arbeidstilsynet. Fra venstre Heine Nilsen, Fellesforbundet, Stig Magnar Løvås, Arbeidstilsynet, Tommy Karlsen, Betongbygg, Alexander Strand Omreng, Statsbygg, Eirik Gjelsvik, BackeGruppen og Kari Sandberg, EBA. Foto: Svanhild BlakstadBodil Mostue og Stig Winge i Arbeidstilsynet presenterte en ny rapport om årsaker til ulykker i bygg og anlegg. Foto: Svanhild BlakstadAnleggsleder og HMS-leder Sølvi Tengren i Veidekke Entreprenør fortalte om hvordan Veidekke jobber med HMS på veiprosjektet E134 Damåsen - Tislegård. Foto: Svanhild Blakstad- Jeg vil utfordre byggherrene til å måle oss på HMS, ikke bare på pris, sa anleggsleder Sverre Mejlænder-Larsen i Betonmast i sitt innlegg på HMS-konferansen. Foto: Svanhild BlakstadTanja Halonen Dugstad i Statsbygg presenterte ny SHA-veileder. Foto: Svanhild BlakstadTom Ivar Myhre i BackeGruppen med den nye SHA-veilderen. Foto: Svanhild BlakstadRegiondirektør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet snakket om erfaringene med samordnet innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet. Foto: Svanhild BlakstadTrond Bølviken, direktør for strategi, forbedring, HR og HMS i Veidekke var en av innlederne på HMS-konferansen. Foto: Svanhild BlakstadHMS i praksis. Like ved konferansearenaen har Veidekke et stort byggeprosjekt, hvor dette skiltet til enhver tid viser HMS-status.Foto: Svanhild BlakstadFlere firmaer profilerte seg på HMS-konferansen 2016. Foto: Svanhild BlakstadFlere firmaer profilerte seg på HMS-konferansen 2016. Foto: Svanhild Blakstad

Ny rekord for HMS-konferansen

Over 400 deltakere deltar på EBAs HMS-konferanse på Lillestrøm 2. og 3. november. Dette er ny rekord.

HMS-konferansen samler ledere på alle nivåer, verneombud, rådgivere, arkitekter, arbeidstilsynets inspektører og alle som jobber med eller er berørt av HMS i bygg og anlegg.

EBAs direktør Kari Sandberg kunne ønske velkommen til en fullspekket konferansesal på Thon Hotell Arena onsdag formiddag. Økningen fra fjoråret er på over tyve prosent og arrangementet samler deltakere fra hele landet.

– Vi er utrolig fornøyd med at vi klarer å skape Norges største arena på HMS, både på læring, inspirasjon og kompetansebygging. Dette er en viktig møteplass. Her klarer vi å kombinere praktisk læring med det mer overordnede, sier Kari Sandberg til Byggeindustrien.

Ett av temaene for konferansen er charteret for en skadefri bygg- og anleggsnæring (0-visjonen). Charteret ble undertegnet i juni 2014 og forplikter til samarbeid for at alle skal komme trygt hjem fra jobb. Myndigheter og representanter for alle ledd i bygg og anlegg (byggherrer, prosjekterende, utførende og arbeidstakerne) har undertegnet.

– Når det gjelder charteret, så er det viktig at vi har trepartssamarbeidet og at vi møtes jevnlig og jobber kontinuerlig med dette - og ikke minst at ledelsen er synlig i arbeidet, sier Sandberg.

En fersk rapport fra Arbeidstilsynet ble lagt frem under konferansen. Den viser at nesten halvparten av alle ulykkene i næringen er fallulykker og forårsaker flest alvorlige skader og arbeidsskadedødsfall.

Rapport: Nesten halvparten av ulykkene er fallulykker

Rapporten var tema i paneldebatten fra scenen, hvor sentrale aktører fra næringen deltok, bl a Statsbygg, Fellesforbundet, Arbeidstilsynet, Backe og Betongbygg.

Et sentralt budskap som kom frem, er at HMS-arbeidet i enda større grad må komme ut i byggegropa enn hva som er tilfelle i dag.

<p>Paneldebatt om Arbeidstilsynets nye skaderapport, som ble presentert på HMS-konferansen. Foto: Svanhild Blakstad</p>

Lene Jønsson, leder for HMS og Entreprenørskolen i EBA, forteller at det er et stort spekter av bedrifter fra mange deler av næringen som er representert på konferansen, men at arrangøren gjerne skulle sett flere mindre aktører blant deltakerne.

– Vi savner de litt mindre bedriftene og håndverksbedriftene. Det er mest entreprenører blant de utførende, og både byggherrer og myndighetene er godt representert. I år ser vi at flere rådgivere er med, og vi har også fått med flere nettselskaper. Det er tydelig at det er flere som oppdager konferansen, sier hun.

Det var fullsatt sal på EBAs HMS-konferanse 2016. Foto: Svanhild Blakstad