Ny REAS-leder ansatt

Ola Mæhlum skal lede Røyken Eiendom AS (REAS) fra 1. august i år.

Den femtitre år gamle siviløkonomen er bosatt i Bærum. Han begynte sitt yrkesaktive liv i Norcem på Slemmestad. Siden den gang er CV-en hans blitt fylt av erfaringer fra  entreprenør- og eiendomsvirksomheter som for eksempel Ragnar Evensen AS og IT Fornebu Eiendom AS.

- Røyken kommune har valgt en spennende modell når de har organisert sine eiendommer i et eget aksjeselskap. REAS er et godt redskap for å foredle kommunens eiendommer og oppnå fremtidige økonomiske mål til felles beste for kommunen og dens innbyggere, sier Mæhlum når vi spør hvorfor han har søkt på akkurat denne jobben. Medvirkende var også at Røyken kommune er i sterk vekst og har et stort potensial med sin sentrale plassering langs Oslofjordforbindelsen.

Mæhlum hadde et første møte med selskapets ansatte på mandag. - Det var både givende og hyggelig. Jeg gleder meg til å begynne å jobbe sammen med dem, summerer han opp. 

Mæhlum vil ikke si så mye om hva han skal gjøre med selskapet før han har begynt i stillingen og satt seg skikkelig inn i virksomheten. - Nei, noen programerklæring har jeg ikke klar ennå. Men en viktig oppgave blir å påse at selskapet har tilgang til all nødvendig kompetanse til enhver tid. Det er mitt inntrykk at jeg overtar en god og solid medarbeiderstab, så utgangspunktet er i så måte godt, sier Ola Mæhlum til slutt.

Mæhlum overtar etter Bjørn Walter Jensen som fortsetter å jobbe i REAS, blant annet med eiendomssalg på Follestad Næringspark.