Ny rapport viser enorme miljøutfordringer

Klimaendringer topper listen over miljøutfordringene i Europa i dag. Det viser en ny rapport fra det europeiske miljøbyrået EEA.

Rapporten slår fast at beslutningstakere, næringsliv og privatpersoner må gripe fatt i en lang rekke miljøutfordringer nå eller betale dyrt senere. - EEA-rapporten bekrefter at regjeringens klimaoffensiv er nødvendig hvis Norge skal greie å redusere utslippene av klimagasser. Det skal ikke være tvil om at denne regjeringen skal sørge for at Norge oppfyller sin internasjonale klimaforpliktelse selv om det ligger et krevende stykke arbeid foran oss, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy. Rapporten slår fast at Norges klimagassutslipp i 2003 var 9 prosent høyere enn de var i 1990. For å redusere norske utslipp vil miljøvernminister Helen Bjørnøy i større grad stille de ulike samfunnssektorene til ansvar for klimagassutslipp. Rapporten bekrefter at regjeringens klimaoffensiv er nødvendig. Foto: SFT. - Utslippsveksten for CO2 kommer i all hovedsak fra olje- og transportsektoren. Ved å innføre sektorvise klimahandlingsplaner må hver enkelt samfunnssektor selv stå til ansvar, sier Bjørnøy. Regjeringens arbeid med å sikre CO2-håndtering på Kårstø, og eventuelle andre fremtidige gasskraftverk, betyr også et betydelig løft i forhold til klima. Bare på Kårstø vil dette kunne spare miljøet for utslipp av ca. 1.mill. tonn CO2. De norske utslippene må sees i en større europeisk sammenheng hvor mange land nå står overfor et betydelig arbeid for å nå sine Kyoto mål. Også når det gjelder utslipp av nitrogendioksider (NOx), må Norge gjennomføre betydelige tiltak for å oppfylle forpliktelsene for 2010, i den såkalte Gøteborg-protokollen. - Norge må særlig gjennomføre tiltak på skip innen innenriksfart og på fiskefartøy, og overfor energianleggene på sokkelen, for å overholde forpliktelsen i Gøteborg-protokollen, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.