Ny pris til Pilestredet Park

Oslo bys arkitekturpris for 2005 er tildelt Statsbygg for prosjektet Pilestredet Park. Dette er den andre prisen Statsbygg får for Pilestredet Park. Den første var den nasjonale miljøprisen Glassbjørnen i 2003.

Ordfører Per Ditlev-Simonsen overrakte prisen til administrerende direktør Øivind Christoffersen torsdag 10. november. Statsbygg har hatt det overordnet ansvar for utvikling av Pilestredet Park. Temaet for årets arkitekturpris er bærekraftige boligprosjekter ved transformasjon og bymessig fortetting. I sin tale sa ordføreren at Pilestredet Park har knyttet sammen de beste løsningene på miljøområdet til en helhet. Gjenbruk av bygninger og bygningsartikler, blant annet på utearealene, er et viktig hovedprinsipp som gir referanser til områdets bygningshistorie. Det har lykkes å gjenbruke eksisterende karakteristiske hospitalbygninger til nye boligfunksjoner. Prosjektet består av 350 leiligheter av varierende størrelse, og tiltakshaverer er Pilestredet Park Boligutbygging ANS. Dette er den andre prisen Statsbygg får for Pilestredet Park. Den første var den nasjonale miljøprisen Glassbjørnen i 2003. Følgende arkitekter har vært engasjer i prosjektet og fikk diplom av ordføreren i går: Arkitekter er Gasa AS, Lund og Slaatto AS, Landskapsarkitekter Bjørbekk & Lindheim AS, Landskapsarkitekter Asplan Viak, ArkiForum arkitekter AS, Spor arkitekter AS og Hille Melbye arkitekter AS. Miljøbevisste og langsiktige mål Statsbygg har gjennom prosjektet Pilestredet Park, sammen med Oslo kommune, lagt føringer for utviklingen av området basert på byøkologiske prinsipper. Statsbygg utarbeidet et miljøoppfølgingsprogram i 1999. Miljøoppfølgingsprogrammet ga retningslinjer for utvikling, utbygging og drift av området. Alle aktører, private og offentlige, er forpliktet til å følge opp programmet. Statsbygg har ansvaret for gjennomføring av salg samt opparbeidelse av parker, plasser og gang- og sykkelveier. I tillegg har Statsbygg ansvar for etablering av teknisk infrastruktur i Pilestredet Park.