Eksempel på passivhus. Kontorbygning for Norsk institutt for natur-forskning (NINA) i Trondheim. Pir II arkitektkontor. Foto: SINTEF Byggforsk

Ny passivhusanvisning tilgjengelig

I samarbeid med Enova har SINTEF Byggforsk satset tungt på å møte utfordringer med prosjektering av passivhus. Nå er en ny anvisning klar.

– Enova har ønsket å bidra til enklere og bedre prosjektering og bygging av passivhus. Siden Byggforskserien brukes av store deler av byggenæringen, har Enova bidratt til at SINTEF Byggforsk kunne utvikle relevante anvisninger, sier Helle H. Grønli, programsjef for bygg og varme i Enova.

Sentrale anvisninger og verktøy for prosjektering og utførelse av passivhus er nå samlet via en egen temainngang; Passivhus i SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer.

Relevante anvisninger

Det er utarbeidet en rekke nye anvisninger i Byggforskserien for prosjektering og utførelse av passivhus. Samlingen omfatter rene inspirasjonsavisninger, detaljerte anvisninger for utførelse, og anvisninger med nødvendige data for energiberegninger.

For å vise vei i jungelen av krav er det utarbeidet en ny anvisning med oversikt over hva som er nødvendig dokumentasjon ved prosjektering og bygging av passivhus og lavenergibygninger; 473.015 Dokumentasjon av passivhus og lavenergibygninger i henhold til NS 3700 og NS 3701. Anvisningen er et supplement til passivhusstandardene NS 3700 og NS 3701. Overordnede prinsipper og framgangsmåte ved bygging av passivhus er vist i 473.010 Generelt om passivhus. Valg og konsekvenser.

Kuldebroatlas og U-verdibibliotek

Kvalitetssikrede og lett tilgjengelige kuldebroverdier og U-verdier er nødvendig for beregning av oppvarmingsbehov. Biblioteket med tilgjengelige verdier har nå blitt kraftig utvidet.

· Biblioteket med U-verdier inneholder data for de mest vanlige konstruksjonstypene. Det er utarbeidet 12 nye anvisninger med U-verdier. · Kuldebroatlaset omfatter kuldebroverdier for tilslutninger mellom bygningsdeler. Verdiene er samkjørt med Byggforskseriens bibliotek med U-verdier. Gjennom samarbeidet med Enova er det utarbeidet 30 nye anvisninger. SINTEF Byggforsk vil fortsette å beregne kuldebroverdier for flere typer tilslutninger.

Å sette en tydelig energiambisjon og nå forskriftskravene om lavt lekkasjetall krever fokus gjennom hele byggeprosjektet. Den nye anvisningen 520.401 Lufttetting av bygninger. Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall viser hvordan målene kan nås.

SINTEF Byggforsk har også utenom samarbeidet med Enova utarbeidet passivhusanvisninger. Utarbeidelsen av 472.435 Passivhus i tre. Eksempler på detaljer for varmeisolering og tetting viser prinsipper for å isolere og tette hele klimaskjermen sett i sammenheng – vegger, tak og fundament. En annen aktuell anvisning til inspirasjon er 321.521 Passivhus. Eksempler på bygninger i Norge som viser tre passivhusprosjekter i form av lavblokkbebyggelse, en enebolig i massivtre og en skolebygning.

Fritt tilgjengelig i Byggforskserien

Enova har fullfinansiert en rekke passivhusanvisninger som ligger fritt tilgjengelig på nett ut 2016. Flere anvisninger er tilgjengelig for abonnenter på Byggforskserien. Disse anvisningene er også mulig å kjøpe enkeltvis for ikke-abonnenter.