Ny organisering i Statens vegvesen

Fra 1. januar er Statens vegvesen organisert på en nye måte. Landet er nå inndelt i fem regioner som erstatter den tidligere fylkesvise organiseringen av etaten.

Regionene er delt inn i fire til sju distrikter. Produksjonsvirksomheten, som før var en del av Statens vegvesen, er skilt ut som et eget aksjeselskap, Vegproduksjon AS, eid av Samferdselsdepartementet. - Den nye organiseringen av Statens vegvesen skal bidra til en enhetlig utvikling av vegstandarden og mer penger til utbyggings- og vedlikeholdsoppgaver på vegnettet, sier vegdirektør Olav Søfteland. Vil styrke samarbeidet - Den nye organiseringen skal bidra til å videreutvikle og styrke vårt samarbeid med publikum, kommuner og andre samarbeidspartnere, og det er de to sistnevnte gruppen som i første omgang vil merke endringene. Mens vi i den gamle organisasjonen hadde 19 vegkontor, har vi nå 30 distriktsvegkontor, og det er disse kontorene som blir kommunenes samarbeidspartner. Den regionale organiseringen skal bidra til mer helhetlige planlegging og utvikling innen større områder, og regionvegkontorene blir fylkeskommunenes samarbeidspartner, forklarer vegdirektøren Alle tjenester som for eksempel utsteding og fornying av førerkort, omregistreringer, kjøretøykontroll og liknende utføres fortsatt på Statens vegvesens trafikkstasjoner. Nye ledere Hver region ledes av en regionvegsjef: Region øst (Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland): Sidsel Sandelien Region sør (Buskerud, Telemark, Vestfold, Aust-Agder og Vest-Agder): Andreas Setsaa Region vest (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane): Ole Christian Torpp Region midt (Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag): Elisabeth Schjølberg Region nord (Nordland, Troms og Finnmark): Torbjørn Naimak