Ny optimisme i industrien

Optimismen stiger blant innkjøpssjefer i norsk industri. – Eksporten ser ut til å øke igjen etter åtte måneder med nedgang, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

Innkjøpssjefindeksen PMI gjør et byks fra 48 i juli til 53 i august. Dette er den høyeste indeksverdien siden mars i fjor. Indekstall over 50 betyr vekst, under 50 betyr avtagende aktivitet.

– Etter nullvekst i en periode og fall på forsommeren, går aktiviteten i norsk industri oppover igjen. Denne utviklingen er ikke overraskende ettersom det går bedre med global økonomi og kronekursen har svekket seg med ti prosent siden juni, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

Gavepakke
Jullum karakteriserer utviklingen som en gavepakke til norsk industri. Utlandet får bedre råd til å kjøpe norske varer, samtidig som lavere kronekurs gjør de norske varene billigere.

– Industrien har lenge holdt seg oppe takket være oljevirksomheten i Nordsjøen og ordrene til innenlandske leverandører. Ellers har industrien slitt tungt. Dagens PMI-tall tyder på at eksporten ikke vil være en hemsko fremover. Rammebetingelsene for eksportindustrien er blitt merkbart bedre den siste tiden, mener han.

Norsk PMI er et samarbeid mellom Norsk forbund for innkjøp og logistikk (NIMA) og Danske Bank.

– Innkjøpsfunksjonen er den første som merker endringer gjennom økt eller senket behov for varer og tjenester, og derfor gir dette en første indikator på bevegelsene i økonomien. August-tallene gir grunn til optimisme på tvers av sektorer i industrien, sier Svein-Egil Hoberg i NIMA.

Den tydelige endringen i leverandørenes leveringstid gir også en positiv indikator på økt konkurransekraft i leverandørindustrien, mener han.

– En av de største endringene er økning av lageret av innkjøpte varer. Dette tyder på at innkjøpere forventer økt produksjon i tiden fremover, sier Svein-Egil Hoberg.

Uvanlig
PMI består av fem delindekser: Ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leverandørenes leveringstid og lager av innkjøpte varer.

– Delindeksen for sysselsetting har vært under 50 to måneder på, rad men er nå på plussiden igjen. Dermed kan vi forvente en liten vekst fremover og at arbeidsledigheten i industrien ikke vil øke sier Frank Jullum i Danske Bank

Produksjonsindeksen øker spesielt mye og er årsaken til at hovedindeksen stiger sterkere enn vanlig i august.

– Aktiviteten i industrien er alltid lavere i fellesferien og øker alltid igjen august. Veksten fra juli til august i år er likevel større enn vanlig, selv om vi korrigerer for disse sesongvariasjonene, sier Jullum.

Han mener tallene gir håp om at utviklingen mot en todeling av norsk industri vil avta, og at den klassiske industrien vil klare seg bedre fremover.