Ny OPS-kontrakt til Skanska i Finland?

Skanska og samarbeidspartnerne Laing Roads Ltd og Lemminkäinen Oyj, ser ut til å få kontrakten om å bygge en ny seksjon av E18 motorveien i Finland. Den nye veien skal gjennomføres som et OPS-prosjekt.

En OPSkontrakt vil si at Skanska og samarbeidspartnerne blir ansvarlig for både planlegging, bygging og vedlikehold av en veistrekning på 51 km. Avtaleperioden vil strekke seg over 21 år, og den finske veiforvaltningen anslår at totalkostnadene for avtalen vil ligge på ca 5,65 milliarder kroner (700 mill. Euro). Allerede i 1999 tok Finland i bruk den første motorveien gjennomført etter OPS-modellen. Også den gang gikk kontrakten til Skanska med partnere. - Det at Skanska nå går mot enda en OPS-kontrakt i Finland er en bekreftelse på at Skanska besitter solid kompetanse innenfor offentlig privat samarbeid. Flere og flere land ser verdien i denne formen for kontrakter, og dette er en kontraktsform som Skanska også i Norge ser store muligheter innenfor, sier Geir M. Aarstad, adm.dir. i Skanska Norge AS. I disse dager avsluttes arbeidene på OPS E39 Klett - Bårdshaug. Dette er det første OPS-prosjektet i samferdselsektoren i Norge. Kontraktsbeløpet er ca 1,5 milliarder kroner, og er i utgangspunktet finansiert av Orkdalsvegen AS, som eies av Skanska og Laing Roads Ltd. Prosjektet tilbakebetales gjennom statlige bidrag, blant annet fra bompengefinansiering. Det er imidlertid ikke bare innenfor samferdselsektoren denne kontraktsformen utprøves i Norge. Torsdag 12. mai 2005 la byrådet i Oslo frem forslag om at Elcon Finans og Skanska Norge AS får kjøpe og overta driften av Høybråten skole og Persbråten videregående skole. Dette er den første komplette OPS-kontrakten på Skole i Oslo. Kommunen skal fortsatt stå for all undervisning, mens Skanska blir ansvarlig for bygningsmassen. Denne saken skal endelig behandles i bystyret 22. juni. Skanska har erfart at det å delta i OPS-prosjekt har brakt nye tanker inn i norsk bygg og anleggsnæring: - Vi har erfart at OPS-modellen har gitt oss inspirasjon til å tenke nytt og bringe både bygg og anleggsnæringen videre. Vi tror dette er noe det norske samfunnet tjener på. Kan vi bygge bedre og billigere veier eller skoler gir vi samfunnet mer tilbake for hver skattekrone som investeres i disse sektorene, sier Geir M. Aarstad, adm.dir. i Skanska Norge AS.