Per Ivar Grenness (fra venstre), Kaare Frydenberg, Grethe Lindstedt og Bjarne Wollmann i GrandPower.

Ny nettjeneste for jobbsøkere over 50

Mandag lanseres jobbsøkingstjenesten GrandPower, for jobbsøkere over 50 år.

Det skriver GrandPower i en pressemelding.

– Vi ønsker å synliggjøre verdien av erfaren arbeidskraft. GrandPower skal fungere som et bindeledd mellom dyktige, fleksible arbeidstakere og bedrifter som trenger rask tilgang på voksen kompetanse for kortere og lengre oppdrag, forteller Kaare Frydenberg, styremedlem i GrandPower.

– Dette er en vinn-vinn-situasjon for den enkelte, for bedriftene og for samfunnet.

Erfarne gründere

De tre tidligere næringslivslederne Kaare Frydenberg, Per Ivar Grenness og Bjarne Wollmann står bak utviklingen av GrandPower. Tjenesten er, ifølge meldingen, en av de første av sitt slag i verden. Tjenesten fokuserer på arbeidstakere over 50 år, og retter seg hovedsakelig mot små og mellomstore bedrifter.

– Vi fikk ideen til tjenesten fordi vi selv stadig fikk forespørsler om oppdrag fra ulike aktører. Det er et enormt og økende behov for kvalifisert arbeidskraft i Norge. Vi lever lengre, har bedre helse og jobbene er mindre fysisk krevende enn før. Mange ønsker også å jobbe lengre og bruke kompetanse ervervet gjennom et langt arbeidsliv til glede for andre bedrifter, sier Frydenberg.

Høy interesse

En ny undersøkelse utført av YouGov på vegne GrandPower viser at 4 av 10 i aldersgruppen over 50 sier at de kan tenke seg å benytte tjenesten.

– Vi opplever at mange både ønsker og har anledning til å jobbe fleksibelt, men trenger hjelp til å synliggjøre egen kompetanse. Med GrandPower håper vi å kunne tilby flere år på arbeidsmarkedet til de som ønsker det, fortsetter Frydenberg.

Lønnsom arbeidskraft

GrandPower uttaler at de har som mål å øke mulighetene på arbeidsmarkedet for personer i aldersgruppen over 50 år, samt tilby deres kompetanse til potensielle arbeidsgivere. Erfarne arbeidstakere har, ifølge pressemeldingen, høy arbeidsglede, lavere fravær og ser frem til å gå på jobb i større grad enn yngre aldersgrupper. I tillegg gjør deres erfaring at de har mindre behov for opplæring, og kommer raskt i gang, skriver GrandPower.