Geir Mellum er ny administrerende direktør i Sigurd Stave Maskin AS.

Ny leder i Sigurd Stave Maskin

Geir Mellum er ansatt som administrerende direktør i maskinimportøren Sigurd Stave Maskin AS.

Mellum har bakgrunn av fra sport- og fritidsbransjen, og jobbet tidligere i selskapet Nordic Outdoor AS.

– Jeg har ingen erfaring fra maskinmarkedet, men lang erfaring fra varehandelbransjen, sier Mellum til Byggeindustrien.

Ifølge den nye sjefen i Sigurd Stave Maskin, blir det viktigste å ivareta de solide posisjonene det velrennomerte selskapet har.

– Historien vår er over 100 år, og nå er målet mitt å bygge virksomheten videre. Jeg har en visjon om å skape en aktør som har mange bein å stå på, og som har produkter som kan møte alle fire årstider i Norge. Det er viktig å ha salgbare produkter som kan brukes året rundt, og utfordringen nå er å tilby miljømessige løsninger for fremtiden, sier han.

Sigurd Stave Maskin tilbyr i dag maskiner og utstyr i fire divisjoner: vei og miljø, industri, bygg- og betong og jernbane.

– Disse divisjonene skal vi utvikle videre, og nye maskintyper blir et sterkere satsingsområde fremover, sier Mellum.