Ny kontrollstasjon på Svinesund åpnes

Torsdag 9. juni er det offisiell åpning av den nye kontrollstasjonen på Svinesund med to statsråder til stede.

Med ny broforbindelse til Sverige får Tollvesenet, Statens vegvesen og Politiet samlokalisert sin virksomheten i et av Europas til nå mest moderne og tidsmessig anlegg. Administrerende direktør i Statsbygg, Øivind Christoffersen overleverer anlegget til Finansdepartementet ved Per-Kristian Foss, Justis- og politidepartementet ved Odd Einar Dørum og Samferdselsdepartementet ved Arnfinn Ellingsen. Departementene stiller området til disposisjon for sine respektive virksomheter. Statsbygg er byggherre for kontrollstasjonen som er blant de første anleggene i Europa med ett felles kontrollpunkt for personer, gods og kjøretøy. Det nye anlegget skal ta i mot mer enn 700 vogntog i døgnet. Oppgaven har vært å utvikle et trafikkanlegg med effektiv og tydelig trafikkavvikling, med enkel orientering og god oversikt til alle døgnets tider. Staten får med dette en kontrollstasjon som er tidsriktig, kundeorientert og dekkende for etatenes plassbehov. Det har vært viktig å bygge et anlegg hvor de tre virksomhetene fungerer godt sammen, sier prosjektleder Lars Hoberg i Statsbygg. Brukernes behov har derfor vært viktig for oss helt fra starten, sier prosjektlederen. Utendørsarbeidene er tillagt stor vekt i et ellers trafikkdominert anlegg. I sentralområdet finnes en grønn oase midt i trafikklandskapet med diker og vannkanaler som myker opp inntrykket. Det gjør også de kunstneriske utsmykkingene der den svenske kunstneren Dan Wolger lar norske og svenske sommerfugler i forskjellige farger med vingene formet som silhuetter av Norges og Sveriges grenser, vrimle over hele kontrollområdet og slå seg ned, ute som inne, i flokker og alene. Og midt i anlegget ligger Svabergkollen i Iddefjordgranitt bevart. Kollen er renset for jord og snittflaten belyst om kvelden som en forankring av anlegget i landskapet. Kontrollområdet er på 75 dekar og har en bygningsmasse på ca 8000 kvadratmeter. Det er i alt oppført åtte bygninger. Alle bygningene har samme, enkle form med et svakt skrånende pulttak og knappe detaljer. Bærekonstruksjonene er av stål, med betongdekker. Materialbruk og farger har klare referanser til norske trehustradisjoner og gir samtidig et sobert og verdig uttrykk som tilhører vår tid og passer til anleggets funksjon. Statsbygg fikk oppdraget om den nye kontrollstasjonen fra Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet og Politimesteren i Østfold i juni 2002. Grunnarbeidene ble påbegynt august 2003. Byggearbeidene startet i april 2004 og sto ferdig som planlagt ett år etter byggestart; 1. april 2005. Bygningene ble da stilt til disposisjon for de tre virksomhetene. Prosjektet er gjennomført med stort innslag av lokale entreprenører og med et budsjett på 270 mill kr.