Forsvarsbygg har lyst ut en ny kontrakt på Ørland. Illustrasjonsfoto.

Ny kontrakt lyst ut på Ørland

Forsvarsbygg har utlyst konkurranse på oppføring av prosess- og tankanlegg på Ørland flystasjon.

Entreprisen vil i hovedsak omfatte oppføring av et 1.500 kvadratmeter stort bygg i betong med jordoverdekning, samt grunnarbeider og utomhusarbeider.

I tillegg kommer etablering av innvendige lagertanker for flydrivstoff, - levering og montering av et komplett prosess- og pumpeanlegg for behandling og distribusjon av drivstoff, og etablering av et betydelig omfang av innvendige gangveier, leidere og trapper
Planlagt startdato er januar 2019, og byggetid er 18 måneder.