Ny godkjenningsordning – enkel og effektiv?

StedOslo, Norge
ArrangørVeidekke, Forsvarsbygg, NKF, Statsbygg, BNL og NBEF
Fra12.09.2014
Til12.09.2014
TidspunktFredag kl 8.00 - 10.00

NBEF ønsker velkommen til gratis frokostmøte og webinar om seriøsitet, kvalitet og produktivitet i BAE-næringen.

BNL og øvrige deler av byggenæringen har over en tid sett utfordringene som har oppstått etter at ESA har påpekt at den norske godkjenningsordningen er i strid med EUs tjenestedirektiv. De tok derfor kontakt med KMD i våres og ble deretter bedt av departementet om å etablere et hurtigarbeidende utvalg som kunne se på disse problemstillingene og komme med forslag til løsninger. Utvalget har vært sammensatt av en rekke av organisasjonene blant leverandør- og utførendeleddene, og ledet av Per Jæger i Boligprodusentene. De overleverte sin rapport «Enkelt å være seriøs» til Statsråd Jan Tore Sanner 22. august 2014.

Blant forslagene som presenteres i rapporten er: • Etablering av en ny Sentral Godkjenning. • Utvidelse og forbedringer i ID-kortordningen. • Etablering av ny registreringsordning for arbeid på eiendom (seeiendom.no). • Sterkere og mer målrettet tilsyn og kontroll. • Automatisk informasjonsflyt mellom offentlige myndigheter og sektorer. NBEF mener at disse vidtrekkende forslagene fra et utvalg som i hovedsak representerer leverandørsiden bør belyses og debatteres blant tiltakshavere og byggherrer. På høstens første frokostmøte får vi presentert utvalgets arbeid av BNL-sjef Jon Sandnes.

• Hvordan vurderer byggherre og tiltakshaver forslagene i BNL-rapporten?

• Hva er egnede virkemidler for seriøsitet, kvalitet og produktivitet i BAE-næringen?

NBEF støtter mange av intensjonene i utvalgets rapport, men stiller i vårt høringsinnspill spørsmål til kost/ nytteeffekt, bidrag til økt kvalitet i BA-prosjekter og om andre tiltak enn lov- og regelverk bør vurderes.

Påmeldingsfrist: 11. september

Program og påmelding