Ny gigant i NHO

Mandag så en ny gigant i NHO dagens lys. Dannelsen av Norsk Industri fører til at en av medlemsforeningene alene forvalter 25 prosent av alle de 23 medlemsforeningenes årsverk.

Med sammenslåingen av Prosessindustriens Landsforening (PIL) og Teknologibedriftenes Landsforening (TBL), til det betydelig enklere Norsk Industri, samles industribedriftene i en arbeidsgiverorganisasjon. Den nye landsforeningen vil få nærmere 2.000 medlemsbedrifter som sysselsetter rundt 110.000 ansatte. En begivenhet For administrerende direktør i TBL, Karl Nysterud, er det også en spesiell dag. Han har vært leder i TBL de siste 12 årene og aktiv i norsk industri i 29 år. Etter 41 år i industriens tjeneste skal ha nå begynne i ny jobb som koordinator mellom industrien og NTNU. Sammenslåingen er noe jeg har forsøkt å drive fram gjennom flere år. Det er tatt flere initiativ for å styrke arbeidet for industrien. Sammenslåingen er en begivenhet. Det betyr at den nye foreningen i kraft av sin størrelse kan stå opp og tale sterkere for industriens interesser. Det er viktig i en tid da både politikere og andre ser ut til å være mest opptatt av oljen, sier Nysterud til NTB. Ikke for store Det er kommet bekymringsmeldinger fra andre foreninger i NHO som frykter at Norsk Industri blir for stor og kan få for stor makt på bekostning av de mindre landsforeningene. Nysterud deler ikke denne bekymringen. Vi kan aldri bli for sterke, slår han kategorisk fast. Han understreker at den nye foreningen er en del av NHO og vil samarbeide med de andre landsforeningene. Men det er viktig at industriens stemme blir hørt også innad i NHO. Redselen for at vi skal bli for store er overdrevet, men vi skal profilere industrien enda bedre, sier Nysterud.