Ny europeisk håndbok for brannsikkert trebyggeri

Resultatet av WoodWisdom-Net-prosjektet FireIn Timber (Fire Resistance of Innovative Timber structures) er publisert.

FireIn Timber vant pris for ’beste transnasjonale samarbeid’ ved seminar for forskningsprosjektene som inngår i WoodWisdom-Net, en anerkjennelse for det gode arbeidet som ble gjort av de 14 partnerne fra 10 land som deltok i prosjektet.

Norsk partner Tresenteret i Trondheim er svært fornøyd med prosjektet og publikasjonen.

- Som første felles europeiske håndbok på dette nivået innen byggverk i tre og brann, er den allerede sikret god forankring både i de aktuelle kompetansemiljøene og hos myndighetene, sier Harald Landrø ved TreSenteret. Håndboka går under navnet “Fire safety in timber buildings – Technical guideline for Europe”. Les en oppsummering av prosjektet og publikasjonen her.

Retningslinjen ser på branntekniske konsepter som kan gjøre det lettere å velge tre i prosjekter, og gir de nyeste retningslinjene basert på grundig testing av trekonstruksjoner, treprodukter og brannbeskyttelse.

”Fire safety in timber buildings” vil bli brukt som innspill til neste revisjon av Eurokode 5, men bokas 200 sider med dokumentasjon kan tas i bruk allerede nå.

- Målgruppene – arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, bygningsindustrien og myndigheter – vil med denne økte kompetansen og datagrunnlaget lettere kunne bidra til økt bruk av tre i bygg. Oppdatert og dokumentert kunnskap gir trygghet for utfordrende og innovativ trebruk, mener Harald Landrø.

Birgit Östman, prosjektets leder fra SP Trätek, deltok på WW-Netseminaret i Paris 1. - 2. februar der hun presenterte den nye håndboka.

– FireIn Timber har vært et vellykket samarbeidsprosjekt, og vi håper å fortsette å utnytte dette gode nettverket på området tre og brann videre.

 WoodWisdom-Net er et prosjekt under EUs Era-Net, og støttes i Norge av Forskningsrådet.