Ny Energi og Miljø-sjef i Asplan Viak

Sigrid Strand-Hanssen tar over etter Fritjof Salvesen som ny avdelingsleder for Energi og Miljø i Asplan Viak.

Hun er utdannet sivilingeniør innen Miljø og ressursteknikk (NTH 1996) og har en doktorgrad fra 2003. Hun har vært ansatt i SINTEF Byggforsk og Norconsult, og kommer nå fra stillingen som avdelingsleder for Energi og Miljø i NCC Construction.

Strand-Hanssen har lang og bred erfaring fra ulike roller i bransjen, har jobbet med utvikling og gjennomføring av prosjekter, og er vant til å jobbe i spennet mellom det strategiske og operative.

Etter 20 år som leder går Fritjof Salvesen, etter eget ønske, over i rollen som mentor og oppdragsleder.