Ny direktør ved Moelven Eidsvold Værk

Ole Helge Aalstad (34) er ansatt som ny direktør ved Moelven Eidsvold Værk AS.

Han overtar lederposten etter Morten Tømte og kommer fra stillingen som direktør ved Moelven Løten AS - Moelven Eidsvold Værk AS er nå inne i en spennende omstillingsfase etter at Moelven Timber og Moelven Wood besluttet at bedriften skal bli ett av Moelvens fire norske kombinasjonsbruk som det satses på i forhold til det norske hjemmemarkedet for byggtreprodukter. Vi er derfor svært fornøyd med at vi har fått en så kompetent og sterk leder som Aalstad i stillingen. Aalstad tiltrer umiddelbart, sier styreformann i Moelven Eidsvold Værk AS og direktør i Moelven Timber, Tor Backe. Aalstad som kommer fra stillingen som direktør ved Moelven Løten AS har formelt også hatt ansvaret som daglig leder ved Moelven Romedal AS under avvikling av selskapet. Aalstad har tidligere arbeidet ved Moelven Eidsvold Værk AS som avdelingssjef for videreforedling og ved Norsk Treteknisk Institutt som prosjektingeniør og er utdannet maskiningeniør med treteknikk fra Gjøvik Ingeniørhøgskole. - Det blir en kjempeutfordring å ta over denne virksomheten som er en av satsingsbedriftene i Moelven innen byggtreproduksjon. Det første vi skal ta tak i er de operative oppgavene samt å få organisasjonen på plass. Samtidig skal vi utvikle planene som skal gjøre Moelven Eidsvold Værk AS til en sentral virksomhet i østlandsområdet innenfor byggtremarkedet, sier Aalstad. - Jeg har fra før et godt år ved Moelven Eidsvold Værk AS som leder av høvleriet. Det skal bli veldig bra å møte gamle kolleger igjen, nå i en litt annen rolle. Det gleder jeg meg til, sier Aalstad som er bosatt på Liberg Gård i Vang på Hedmarken. Styreformann ved Moelven Løten AS og administrerende direktør i Moelven Timber, Anders Fossum, sier han er svært fornøyd med at Aalstad er villig til å ta denne utfordringen det er å overta en bedrift av dette kaliberet. Det sier mye om Ole Helge som person og hvilke mål han har satt seg for framtida. Men han er kjent med bedriften fra før og har de aller beste forutsetningen både erfaringsmessig, faglig og personlig for å føre bedriften videre, sier Fossum.