Per Terje Dalen.

Ny daglig leder i Skjæveland Cementstøperi

Per Terje Dalen tar over som daglig leder i Skjæveland Cementstøperi AS. Samtidig skal selskapet flytte inn i ny fabrikk.

Tidligere daglig leder Egil Lillebø har ansvaret for planleggingen og gjennomføringen av fabrikk-byggingen, skriver selskapet i en pressemelding.

Ansvaret som daglig leder er blitt overlatt til Per Terje Dalen, som har 11,5 års samlet fartstid fra Gruppen.

I 2003 ble Dalen ansatt som blandeoperatør på den gamle linjen til Multiblokk. Senere ble stillingen utvidet med ansvar for laboratoriearbeidet.

I 2013 gikk Dalen over til det som het AF-Bygg Rogaland, en del av AF-gruppen i Rogaland. Der arbeidet han i fire år som HMS- og kvalitetssjef, samt leder for garantisaker. I den forbindelse gjennomførte Dalen en videreutdannelse innen kvalitetsledelse ved Teknologisk institutt, hvor han konsentrerte seg om forbedringsledelse og Lean.

For halvannet år siden kom Per Terje Dalen tilbake til Skjæveland Gruppen. Da som koordinator innen logistikk og administrasjon hos Skjæveland Cementstøperi AS.

Via sine arbeidsoppgaver og samarbeid med Lillebø har Dalen ifølge pressemeldingen skaffet seg grunnleggende innsikt i bedriftens drift, utfordringer og potensial, og gjennom det fått tilstrekkelig bakgrunn til  å kunne ta over ansvaret for å lede bedriften.

– Vi har et uutnyttet potensiale. Det har vi lyst til å frigi, og det skal vi gjennomføre via arbeidet vi har startet. Skjæveland har jobber, og vi har overskudd. Forbedringene innebærer å øke overskuddet ved å forbedre detaljer. Jeg kommer til å dedikere min tid til Skjæveland. Så skal Egil Lillebø fortsette den jobben han er tungt involvert i ved etableringen av den nye fabrikken, sier han i pressemeldingen.