Fra Nedre Vollgate mot Stortinget. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ny byggesmell reiser tvil om Thommessens framtid

Tre stemte blankt og 80 stemte imot da Olemic Thommessen ble gjenvalgt som stortingspresident i høst. På nytt reises spørsmålet om han har Stortingets tillit.

– Det er for tidlig å si, sier KrFs Hans Fredrik Grøvan til NTB på spørsmål om byggesaken bør få konsekvenser for flere enn stortingsdirektør Ida Børresen.

– Først må vi få en fyllestgjørende redegjørelse om hva som er skjedd, hva som har gått galt og hvordan kontrollen er blitt utført underveis fra Stortingets side, sier han.

Børresen trakk seg torsdag etter at nye kostnadsanslag for Stortingets hardt kritiserte byggeprosjekt ble lagt fram. Forventet sluttsum har økt fra 1,1 milliarder kroner til 2,3 milliarder. Det er over en halv milliard mer enn Stortinget la til grunn for få måneder siden.

Svekket tillit

SV og Rødt mener den nye byggesmellen ytterligere har svekket Thommessens tillit. Sammen med Ap og Sp stemte de imot da han ble gjenvalgt i høst. I tillegg kom tre blanke stemmer, hvilket innebærer at han heller ikke hadde full støtte fra borgerlig leir.

– Det hadde vært mulig for Høyre å fremme en samlende kandidat, men dette valgte Høyre å overhøre, fastslo Ap-leder Jonas Gahr Støre fra Stortingets talerstol i forkant av den høyst uvanlige kampvoteringen.

Nå åpner KrFs Hans Fredrik Grøvan for at byggesaken på nytt kan bli tema i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Det til tross for at finanskomiteen har overtatt ansvaret for Stortingets økonomi og budsjett.

Vil ha redegjørelse

Kontrollkomiteen er den eneste som kan behandle saker på eget initiativ, men noen vanlig kontrollsak blir det neppe. For det er regjeringen og forvaltningen komiteen skal føre kontroll med, ikke Stortinget.

– Det er den konstitusjonelle siden som i så fall blir aktuell å vurdere. Den er knyttet til nye overskridelser av et vedtak som Stortinget selv fattet for kort tid siden, sier Grøvan.

Han mener Thommessen snarest bør holde en redegjørelse om saken.

– Sakens alvorlighetsgrad tilsier at orienteringen bør komme hele Stortinget for øret. Og det kan være naturlig at redegjørelsen blir fulgt opp av kontrollkomiteen, men det er ennå for tidlig å si, sier han.

Også Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne Rigmor Aasrud sier hun forventer en redegjørelse fra Thommessen. På spørsmålet om Ap har tillit til ham viser hun til voteringen i høst, da partiet fremmet Eva Kristin Hansen som stortingspresident.

Vedum lunken til ny runde

Formelt velges stortingspresidenten på nytt hver høst, men Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum vil ikke føre an i en ny prosess mot Thommessen.

– Vi var tydelige i vår kritikk og fremmet mistillit mot ham våren 2017. Vi prøvde også å få en annen president i starten av denne perioden. En tredje runde mot Thommessen ser vi ikke for oss, med mindre partiene som foreslo ham i høst, har skiftet mening, sier Vedum til NTB.

Stortingets presidentskap må nå søke Stortinget om fullmakt til å overskride rammene i budsjettvedtaket som ble fattet i fjor. Det er ingen utestående regning som skal betales akkurat nå, så selve bevilgningen kan gjøre senere.

– Presidentskapet må fremme en sak for finanskomiteen, som vi skal behandle grundig. Det er en alvorlig situasjon. At kostnadsoverslaget har sprukket enda en gang gir ikke inntrykk av at man har hatt tilstrekkelig kontroll underveis, sier finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) til NTB.

Kan få følger

På spørsmål om saken bør få følger for flere enn Børresen, svarer Asheim på samme måte som KrF.

– Det er for tidlig å si. Vi vet ikke nok om årsaken til kostnadssprekken eller når presidentskapet ble kjent med den, sier han.

Så sent som 20. desember i fjor redegjorde Thommessen for byggesaken i Stortinget. Han antydet at nye overskridelser kunne komme, men det var lite som tydet på at det kunne dreie seg om beløp i størrelsesorden en halv milliard. Tvert imot slo stortingspresidenten fast at framdriften i prosjektet hadde vært god gjennom hele fjoråret.

– Stortingets presidentskap framstår jo som det glade amatørskap i denne saken. Med mindre han kan påvise at han er blitt lurt trill rundt, så har Thommessen en veldig dårlig sak, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.