Ny byggekontrakt på 67 mill. kroner til Veidekkeselskap

Stena Metall AS har gitt Veidekkes datterselskap SEBY AS i oppdrag å bygge nytt anlegg for mottak, lagring, sortering og gjenvinning av spesialavfall på Ausenfjellet Industriområde i Sørum kommune.

Kontraktssummen er på 67 mill. kroner eksklusive merverdiavgift. Kontrakten er en totalentreprise og omfatter oppføring av en sorteringshall for papir på ca 2.900 m2, et miljøbygg på ca 4.500 m2, et administrasjonsbygg på ca 900 m2 og opparbeidelse av utvendige asfalterte plasser på ca 22.500m2. Arbeidene er igangsatt og skal være avsluttet til 1. november 2003.