Ny ByggSøk-versjon

Mandag ble en ny versjon av ByggSøk-bygning satt i drift, skriver ByggSøk på sine nettsider.

Hovedmålet med denne versjonen var å tilpasse systemet til revidert teknisk forskrift. Den reviderte forskriften har endringer i hvordan arealer og utnyttelsesgrad skal beregnes. Dette er elementer som er med i søknadsprosessen, og det har derfor en konsekvens for ByggSøk-bygning.

For å få inn nye dataelementer ble det behov for endringer i XML-skjema. Dette har samtidig åpnet for en rekke forbedringer som det ikke har vært mulig å gjennomføre uten en slik endring.

Hovedkravet til det nye systemet var at gammel søknad (xml-fil) skal kunne lastes opp i den nye versjonen. Siden ny versjon inneholder flere datafelt blir ikke den opplastede søknaden komplett. Man må da gå igjennom søknaden for å legge til nødvendig/manglende informasjon for å få søknaden komplett.

Les mer her