Ny bunnotering for Høyre

Høyre opplever en kraftig tilbakegang på januarmålingen fra Synovate MMI. Partiet får kun støtte fra 13,1 prosent av velgerne, en tilbakegang på hele 5 prosentpoeng i forhold til desember.

Målingen som er gjengitt i Dagbladet, viser at velgerovergangen fra Høyre til Fremskrittspartiet er stor. I tillegg avgir partiet velgere til både Venstre, KrF og Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet går fram 0,8 prosentpoeng og har med det 30,4 prosent av velgerne i ryggen. SV går tilbake 0,3 prosentpoeng til 9,8 prosent, mens Senterpartiet øker sin oppslutning med 2,2 prosentpoeng til 8,8 prosent. Det største opposisjonspartiet er fortsatt Fremskrittspartiet som får 25,5 prosent på målingen, en framgang på 1,8 prosent i forhold til desember. KrF får 6,4 prosent oppslutning, fram 1,1 prosentpoeng, mens 4,4 prosent av velgerne støtter Venstre, en framgang på 0,4 prosentpoeng. Et representativt utvalg på 904 stemmeberettigede er spurt i målingen.