Ny bok om internhusleie

Universitetsforlaget har gitt ut boken - Internhusleie. Teori og praksis- hvor forfatterne Tore Brandstveit Haugen, Jardar Lohne og Ola Lædre ser nærmere på nettopp internhusleier.

Areal er en kostbar ressurs. Bygninger og lokaler, deres anskaffelse og vedlikehold, representerer nesten uten unntak en stor utgiftspost for større organisasjoner. Det er derfor betydelig økonomisk interesse knyttet til en effektiv forvaltning av eiendom.

Boken legger vekt på en teoretisk gjennomgang av internhusleiemodeller, og en drøfting av disse modellene i lys av erfaringer fra store norske organisasjoner i dag.

Boken er delt i tre deler:

I del I ser forfatterne på hvilke utfordringer eiendomsforvaltning møter i dagens virkelighet generelt, og drøfter kort i hvilken grad internhusleiemodeller kan være et svar på slike utfordringer.

I del II drøfter forfatterne de prinsipper som ligger til grunn for internhusleie, fordelene for de ulike aktørene i organisasjonen, samt mulige generelle problemer knyttet til innføring og drift av en slik modell.

Del III tar for seg to konkrete eksempler på hvordan internhusleie er blitt innført i to store norske organisasjoner, og hvilke erfaringer som der er gjort.