Ny bok: - Gir en helhetlig fremstilling av de fleste og viktigste temaer innen eiendomutvikling

Advokat Stein Ness og prosjektdirektør Anne-Siiri Øyasæter, står bak boken "Eiendomsutvikling - Fra planlegging til ferdigstillelse" – og Harald Fosse, advokat i Advokatfirmaet Grette peker i denne bokomtalen på at dette er den første helhetlige fremstillingen som berører de fleste og viktigste temaer og utfordringer man støter på når man skal utvikle en eiendom.

Advokat Stein Ness og prosjektdirektør Anne-Siiri Øyasæter er tilknyttet Bane NOR Eiendom og har lang erfaring fra eiendomsutvikling. Dette er et spennende og krevende prosjekt. Som det fremgår av forordet til boken, er en helthetlig fremstilling av eiendomsutviklingsprosessen utpreget tverrfaglig. Nå har ikke jeg en fullstendig oversikt over bøker som omhandler eiendomsutvikling, men jeg tror jeg har dekning for å si at dette er den første helhetlige fremstillingen, som berører om ikke alle, så i hvert fall de fleste og viktigste temaer og utfordringer man støter på når man skal utvikle en eiendom. Derfor er det en klar styrke for boken at de to forfatterne har bakgrunn som henholdsvis advokat og sivilarkitekt og med omfattende praktisk erfaring.

Boken er emnevis lagt opp med relativt korte kapitler og en grundig og oversiktlig innholdsfortegnelse. Den er også utstyrt med et godt og relevant stikkordregister og en god referanseliste over tilknyttet litteratur. Boken er ment å kunne fungere som en huskeliste og veileder. Formålet er altså ikke en dyptpløyende fagbok, men snarere et hjelpemiddel for utbyggere og andre involvert i eiendomsutvikling, eller med ønske om å få et innblikk i denne bransjen.

Til tross for at bokens tema er svært komplisert og sammensatt, har forfatterne lykkes godt med en lettfattelig, ryddig og pedagogisk fremstilling. Bruk av gode illustrasjoner bidrar til å gjøre det enklere for leseren å tilegne seg også mer kompliserte og sammensatte deler av fremstillingen. Forfatterne trekker gjennom hele boken på relevante og illustrerende eksempler som bidrar til å lette inngangen i stoffet. Boken har også mange gode råd, men tar ikke mål av seg til å svare på alle spørsmål. Tvert imot kan forfatterne peke på utfordringer der et anbefales å søke bistand, f. eks. knyttet til skatte- eller avgiftsmessige spørsmål. Ness og Øyasæter har laget en praktisk, helhetlig og lettfattelig fremstilling og inngang i eiendomsutviklingsprosessen. Jeg vil anbefale boken både som oppslagsverk, huskeliste og veileder innen eiendomsutvikling.

Boken «Eiendomsutvikling - Fra planlegging til ferdigstillelse» er gitt ut på Universitetsforlaget.

Harald Fosse
Advokat/Lawyer i Advokatfirmaet Grette AS