Ny Avinor-kontrakt til Mesta

Mesta skal på oppdrag for Avinor utvide sikkerhetssonen rundt Sørkjosen lufthavn i Nordreisa kommune. Kontrakten har en verdi på 30 millioner kroner.

Avtalen med Avinor innebærer at Mesta skal stå for planering av sikkerhetsområde og asfaltere baneskuldre på flyplassen. I tillegg skal Mesta blant annet bygge nye interne veier, masseutskifting, grøftearbeider og fundament for innflygningslys. Arbeidet starter opp i januar 2007 og skal ferdigstilles i løpet av mai 2008. Åtte Mesta-ansatte fra flere av selskapets virksomhetsområder vil være involvert i arbeidet. I tillegg vil Mesta leie inn underentreprenører til enkelte oppgaver. Vi er meget godt fornøyd med å vinne dette oppdraget. Det er kort byggetid og vi ser derfor frem til å komme i gang med arbeidet, sier regiondirektør Harald Rostad. Nye krav til sikkerhetssoner rundt flyplasser krever utvidelse av sikkerhetssoner på en rekke flyplasser på kortbanenettet i Norge. Mesta anslår den totale verdien på disse oppdragene til å ha en samlet verdi på flere hundre millioner kroner. Dette er oppdrag Mesta nå satser stort på å vinne. Tidligere har Mesta vunnet lignende jobber på lufthavnene i Stokmarknes og Sandnessjøen. Sørkjosen lufthavn skal være i drift under byggearbeidene. Det innebærer at maskiner og utstyr må flyttes utenfor sikkerhetssonen på 75 meter ved flyaktivitet på rullebanen.