Linda Hofstad Helleland. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ny analyse viser kraftig vekst i datasenternæringen

En ny analyse viser at norsk datasenternæring bidrar med nær 2.000 arbeidsplasser i dag, og at antallet vil øke kraftig framover.

Ifølge en ny ringvirkningsanalyse kan norsk datasenternæring allerede om fem år kunne bidra med over 11.000 arbeidsplasser her i landet.

– Vi har gode forutsetninger for å bli en viktig datasenternasjon. Regjeringen har lyktes med å legge til rette for viktig verdiskaping i distriktene. Nå vil vi satse enda mer, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Ringvirkningsanalysen er utarbeidet av Implement Consulting Group på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Den viser at bransjen investerer rundt 2,7 milliarder kroner i nye datasentre i 2019 og 2020, noe som er en kraftig vekst sammenlignet med tidligere år.

– Rapporten viser at Norge har gode forutsetninger for å skape arbeidsplasser og aktivitet i lokalmiljøer der det etableres datasentre. Nå er det viktig at vi gjør det vi kan for å utløse dette potensialet i det videre arbeidet, sier Helleland, som varsler økt satsing på denne næringen framover.

Regjeringen er nå i gang med å oppdatere datasenterstrategien fra 2018 og skal være klar med en ny strategi innen utgangen av juni 2021.

Blant tiltakene som vil bli vurdert, er ytterligere kompetanseutvikling i Norge, tiltak for å styrke norske datasentres klimastrategi og felles markedsføring internasjonalt for å tiltrekke utenlandske aktører.