Noe av det første Tone Wilhelmsen Trøen (H) gjorde etter at hun ble valgt til ny stortingspresident i mars, var å se Stortingets byggeplass med egne øyne. Her sammen med visepresidentene Nils Bjørke (Sp) og Eva Kristin Hansen (Ap). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ny analyse bekrefter prisen for Stortingets byggeprosjekt

Stortingets skandaleombruste byggeprosjekt bør ikke koste mer enn 2,23 milliarder kroner, ifølge en ekstern analyse.

Konsulentselskapet Dovre Consulting bekrefter dermed at anslaget som ble kjent i februar, holder mål.

– Det er godt å vite at den eksterne gjennomgangen er kommet fram til samme kostnadsramme som det er redegjort for i Stortinget, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Konsulentene mener Stortingets mål bør være en endelig prislapp på 2,14 milliarder kroner for å «understøtte kostnadsfokus i det videre arbeidet». Men fordi det fortsatt er usikkerhet knyttet til framdriften og hva som gjenstår av arbeider, er altså rammen høyere.

Flere usikkerhetsmomenter

Dovre Consulting skriver i sin rapport at den dominerende usikkerheten er omfang og løsninger for gjenstående arbeider, som igjen henger sammen med kvaliteten på prosjekteringen og tegningene man arbeider etter.

At byggherren får betalt etter regning, gjør dessuten at Stortinget er sårbart for hvor produktiv entreprenøren er, og byggherrens styring.

Strid om ansvar

Olemic Thommessen (H) måtte gå av som stortingspresident og Ida Børresen som direktør på grunn av manglende kontroll med byggeprosjektet.

Thommessen la mye av skylden på Multiconsult, som har hatt ansvar for å lage tegningene til prosjektet. Multiconsult har avvist grov uaktsomhet, men har tilbudt 9 millioner kroner i erstatning.

Stortinget er bedt om å bevilge 90 millioner kroner på kort varsel for å unngå at byggearbeidene stopper opp. Den nye kostnadsrammen blir behandlet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i begynnelsen av juni, opplyser Stortinget.