NVS første rørentreprenør med ISO-sertifisering

NVS (Nordiske Varme Sanitær AS) har som første rørentreprenør i Norge oppnådd sertifisering av sitt kvalitetssikringssystem i henhold til NS-EN ISO 9001:2000/NS-EN 729-2:1995.

Revisor er Det Norske Veritas Certification AS. Arbeidet med sertifiseringen ble påbegynt i 2001 og det offisielle sertifikatet ble overlevert av Det Norske Veritas onsdag. Etter hvert vil alle avdelinger innen NVS konsernet omfattes av sertifikatet. Per i dag er de sist ervervede bedrifter unntatt. - Vi er glad for å ha gjennomført den omfattende prosessen en slik sertifisering innebærer, og ser fram til det videre arbeidet med stadig forbedringer i vår bedrift. For våre kunder er sertifikatet en garanti for at vi tar kvalitet på alvor, sier adm direktør i NVS, Stein Dahle. NVS AS ( tidligere Drammens Rør AS ) er en av Norges ledende rørleggerbedrifter. De har hovedadministrasjon i Drammen, avdelingskontorer i Oslo, Sarpsborg, Hurum, Bærum og Trondheim. Totalt er de cirka 340 ansatte med en årsomsetning på rundt 400 millioner kroner. Foruten NVS består konsernet i dag av bedriftene NOFAMO VVS. AS, NOFAMO Industri AS, Werner-Winther AS., BO Rør AS, tidligere bedrifter i Torhauggruppen, Norsk Sprinkler og Gatevarme. NVS AS er heleiet av NVS Installasjon AB som er en av Nordens ledende rørleggerforetak med crika 1 800 ansatte i Sverige og Norge. Omsetningen i 2001 var over to milliarder svenske kroner.