NVE sikrer Skaun mot leirskred

Store steinmasser kjøres nå ut i elva Vigda i Buvika i Skaun kommune i Sør-Trøndelag for å sikre bygda mot truende kvikkleireras.

Elvebunnen skal heves med to meter. Strandsonen er allerede forsterket, og landskapet skal tilpasses flere kilometer oppover i elva, skriver NVE på sine nettsider. Samtidig er kommunen i gang med et større bakkeplaneringsanlegg der et område på 30 mål blir jevnet ut og stabilisert. Det blir også gjort tiltak i veitraseen for den nye E-39 mellom Klett og Orkanger. Blir tryggere Om ikke altfor lenge vil bygda framstå med et helt nytt ansikt, samtidig som sikkerheten i området er økt betydelig. - Området har en veldig høy risikoklasse for leirskred. Det er derfor et stort behov for å gjøre den jobben vi nå gjør, sier fagansvarlig Mads Johnsen i NVE. -Når arbeidet er ferdig, vil Buvika bli et tryggere sted å bo, sier han og nevner at NVE er i gang med tilsvarende tiltak i Børselva noen kilometer lenger vest. Stort samarbeidsprosjekt Steinen som brukes, er overskuddsmasse fra tunnelarbeidene i forbindelse med den nye E-39 som nå bygges gjennom Skaun. NVE får steinen gratis. For entreprenøren Skanska er det like greitt å kjøre steinen rett til sikkerhetstiltakene i elva i stedet for til deponi. Dermed sparer NVE og samfunnet store summer. Samarbeidet med Skanska vil bortimot halvere de totale anleggskostnadene, ifølge Johnsen. Det er nå kjørt 140 000 kubikkmeter stein til Buvika og 30 000 kubikkmeter til Børsa, og steinen kommer tidligere enn ventet. Dermed blir både planleggings- og selve forbygningsarbeidet mer hektisk enn forventet. Vi må også regne med noe overskridelse av budsjettet for i år, sier Johnsen. Mye arbeid gjenstår NVE ser for seg at arbeidene i Buvika og Børsa vil foregå i minst to år framover, avhengig av de sentrale bevilgningene. Det er de sentrumsnære områdene som skal prioriteres først. Det er en stor jobb som gjenstår, ikke minst estetisk og miljømessig. - Selv om vi hever elvebunnen med to meter, vil vi ta hensyn til kulpene slik at elva blir noenlunde lik slik den var tidligere, sier Johnsen. Hager og omkringliggende områder skal også ivaretas, og vi skal etter ønske fra kommunen anlegge en badedam, sier han. Han har god tro på at forholdene for fisken skal bli enda bedre enn før NVE satte i gang arbeidene.